ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა

მიზანი: ჩვენ ვქმნით ოჯახურ გარემოს მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისთვის.

ვრცლად

თემის განვითარების პროგრამა

მიზანი: ჩვენ ვზრდით ადგილობრივი თემის შესაძლებლობებს, თემის წევრების კეთილდღეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ვრცლად

სამოქალაქო განათლების პროგრამა

მიზანი: ჩვენ ვზრდით სამოქალაქო ცნობიერებას მოზარდებში და ახალგაზრდებში და ვეხმარებით მათ ჩამოყალიბდნენ აქტიურ მოქალაქეებად.

ვრცლად

მოხალისეობის პროგრამა

მიზანი: ჩვენ მხარს ვუჭერთ მოხალისეობის კულტურის განვითარებას ქართველ და უცხოელ ახალგაზრდებში.

ვრცლად

„ორბელიანი აკადემიის“ წარმომადგენლების ტრენინგი

2023 წლის 15 თებერვალს, გორში, USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის პარტნიორი სკოლის მოსწავლეებთან „ორბელიანი აკადემიის“ წარმომადგენლებმა ჩაატარეს ტრენინგი თემაზე: „საზღვარგარეთ სწავლის შესაძლებლობები“.

დატოვეთ კომენტარი (0 კომენტარები)

სემესტრის შემაჯამებელი სამუშაო შეხვედრები

2023 წლის 9-დან 15 თებერვლის ჩათვლით USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში შიდა ქართლის მასშტაბით 4 მუნიციპალიტეტში გორში, ხაშურში, ქარელსა და კასპში სემესტრის შემაჯამებელი სამუშაო შეხვედრები გაიმართა, რომელსაც პარტნიორი სკოლების წარმომადგენელი: მოსწავლეები, სამოქალაქო განათლების პედაგოგები და ადმინისტრაციის წევრები ესწრებოდნენ.

დატოვეთ კომენტარი (0 კომენტარები)

შეხვედრა მარნეულში

2023 წლის 15 თებერვალს, მარნეულის მუნიციპალიტეტში პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების და შრომის პოლიტიკის ოპტიმიზაცია საქართველოს შრომის ბაზარზე“ ფარგლებში, შეხვედრა გაიმართა.

დატოვეთ კომენტარი (0 კომენტარები)

სასწავლო ვიზიტი კასპის ტექნოპარკში

2023 წლის 15 თებერვალს, შიდა ქართლის რეგიონული ჰაბის - „საზოგადოება ბილიკის“ მხარდაჭერით განხორციელდა სასწავლო ვიზიტი კასპის ტექნოპარკში.

დატოვეთ კომენტარი (0 კომენტარები)

შეხვედრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

2023 წლის 7 თებერვალს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების და შრომის პოლიტიკის ოპტიმიზაცია საქართველოს შრომის ბაზარზე“ ფარგლებში, შეხვედრა გაიმართა.

დატოვეთ კომენტარი (0 კომენტარები)

სახალხო უნივერსიტეტის წარმომადგენლების საინფორმაციო შეხვედრა „საზოგადოება ბილიკში”

2023 წლის 11 თებერვალს, სახალხო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა „საზოგადოება ბილიკის“ ახალგაზრდებთან საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს.

დატოვეთ კომენტარი (0 კომენტარები)

„საზოგადოება ბილიკის“ მიმდინარე პროექტები

სოციალური მომსახურების განვითარება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

მიზანი: დღის ცენტრები; მცირე საოჯახო სახლები; დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი; ბავშვთა ადრეული განვითარების პროექტი; ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის  პროექტი.

„USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა”

USAID; PH International; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით.

მიზანი: მოსწავლეთა თვითმმართველობების, კერძო სექტორის ჩართულობის  გაძლიერება სკოლებში; მოსწავლეთა მხარდაჭერა დემოკრატიული ჩართულობის პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენებისათვის.

„ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება” (LINKS)

ევროკავშირი, საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG); საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF).

მიზანი: ახალგაზრდებში ცოდნისა და უნარების განვითარება და დასაქმების ხელშეწყობა.

სატესტო პროექტი 1-2

 

„დასაქმების ხელშეწყობისა და შრომის პოლიტიკის ოპტიმიზაცია საქართველოში”

Slovak Aid; TENENET.

მიზანი: შშმ პირთათვის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა ადგილობრივ, რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე; პროექტის ფარგლებში მიღებული რეკომენდაციების დანერგვა ადვოკატირების კამპანიის გზით.

„ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა“ (Access)

US Embassy; PH International.

მიზანი: ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის გაზრდა მოწყვლადი მოზარდებისთვის. ისინი ასევე ეზიარებიან ამერიკულ კულტურას, წეს-ჩვეულებებს და ივითარებენ ლიდერის თვისებებს.

შიდა ქართლის რეგიონალური ჰაბი

„სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის"; ევროკავშირი, კონრად ადენაუერის ფონდი.

მიზანი : სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება როგორც დამოუკიდებელი, მდგრადი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული აქტორი მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

სატესტო პროექტი 3-4

 

პარტნიორები