ქსელური მუშაობა

თარიღი: .

თანამშრომლობა/კოალიციები:

ძალადობისგან დაცვის ქსელის შიდა ქართლის კომიტეტი;

კავკასიის ქსელი ბავშვებისთვის (CNC);

საქართველოს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის;

რეგიონალური ორგანიზაციების სამოქალაქო ქსელი;

CCC ქსელი;

EASPD;

World Federation Of Youth Clubs (Boys and Girls Clubs);