ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა

მიზანი: ჩვენ ვქმნით ოჯახურ გარემოს მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისთვის.

ვრცლად

თემის განვითარების პროგრამა

მიზანი: ჩვენ ვზრდით ადგილობრივი თემის შესაძლებლობებს, თემის წევრების კეთილდღეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ვრცლად

სამოქალაქო განათლების პროგრამა

მიზანი: ჩვენ ვზრდით სამოქალაქო ცნობიერებას მოზარდებში და ახალგაზრდებში და ვეხმარებით მათ ჩამოყალიბდნენ აქტიურ მოქალაქეებად.

ვრცლად

მოხალისეობის პროგრამა

მიზანი: ჩვენ მხარს ვუჭერთ მოხალისეობის კულტურის განვითარებას ქართველ და უცხოელ ახალგაზრდებში.

ვრცლად

გამოცდილების გაზიარება ახალგაზრდებთან

2022 წლის 8 ნოემბერს „საზოგადოება ბილიკს“ თამარ მახარაშვილი და ჰეიდენ ნელსონი ესტუმრნენ და საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს ახალგაზრდებს.

დატოვეთ კომენტარი (0 კომენტარები)

შეხვედრა რეგიონალური ჰაბის ფარგლებში

2022 წლის 7 ნოემბერს, რეგიონალური ჰაბის ახალგაზრდებს გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლებისა და ახალგაზრდული განყოფილების ხელმძღვანელები ნინო ბერიანიძე და დიმიტრი გოგიაშვილი შეხვდნენ.

დატოვეთ კომენტარი (0 კომენტარები)

ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა

ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულებები მიმღებ, დამკვეთ ორგანიზაციებსა და სტაჟიორებს შორის.

დატოვეთ კომენტარი (0 კომენტარები)

ტრენინგი „პროექტების წერა“

2022 წლის 3 და 4 ნოემბერს რეგიონალური ჰაბის ახალგაზრდებისთვის გაიმართა ტრენინგ კურსი თემაზე : „პროექტების წერა“.

დატოვეთ კომენტარი (0 კომენტარები)

ტრენინგი „სამოქალაქო აქტივიზმი, აქტიური მოქალაქეობა“

 2022 წლის 27 ოქტომბერს რეგიონალური ჰაბის ახალგაზრდებისთვის გაიმართა ტრენინგი „სამოქალაქო აქტივიზმი, აქტიური მოქალაქეობა“.

დატოვეთ კომენტარი (0 კომენტარები)

აქტივობები ბავშვზე ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში

ოქტომბრის თვეში რამდენიმე აქტივობა განხორციელდა „საზოგადოება ბილიკის“ ბავშვზე ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში.

დატოვეთ კომენტარი (0 კომენტარები)

„საზოგადოება ბილიკის“ მიმდინარე პროექტები

სოციალური მომსახურების განვითარება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

მიზანი: დღის ცენტრები; მცირე საოჯახო სახლები; დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი; ბავშვთა ადრეული განვითარების პროექტი; ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის  პროექტი.

„USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა”

USAID; PH International; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით.

მიზანი: მოსწავლეთა თვითმმართველობების, კერძო სექტორის ჩართულობის  გაძლიერება სკოლებში; მოსწავლეთა მხარდაჭერა დემოკრატიული ჩართულობის პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენებისათვის.

„ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება” (LINKS)

ევროკავშირი, საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG); საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF).

მიზანი: ახალგაზრდებში ცოდნისა და უნარების განვითარება და დასაქმების ხელშეწყობა.

სატესტო პროექტი 1-2

 

„დასაქმების ხელშეწყობისა და შრომის პოლიტიკის ოპტიმიზაცია საქართველოში”

Slovak Aid; TENENET.

მიზანი: შშმ პირთათვის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა ადგილობრივ, რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე; პროექტის ფარგლებში მიღებული რეკომენდაციების დანერგვა ადვოკატირების კამპანიის გზით.

„ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა“ (Access)

US Embassy; PH International.

მიზანი: ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის გაზრდა მოწყვლადი მოზარდებისთვის. ისინი ასევე ეზიარებიან ამერიკულ კულტურას, წეს-ჩვეულებებს და ივითარებენ ლიდერის თვისებებს.

შიდა ქართლის რეგიონალური ჰაბი

„სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის"; ევროკავშირი, კონრად ადენაუერის ფონდი.

მიზანი : სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება როგორც დამოუკიდებელი, მდგრადი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული აქტორი მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

სატესტო პროექტი 3-4

 

პარტნიორები